Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo Sip Trade d.o.o. Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta siptrade.rs

OBAVEŠTAVA:

da se prodaja robe putem internet sajta siptrade.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva SIP TRADE d.o.o., Zire Adamovic 6, Beograd-Zemun, Srbija, mat.br. 20947012, PIB: 108179549, šifra dlatnosti 4690 Tel.: +38113169366, siptrade.rs, adresa za izjavljivanje reklamacije je: siptrade@yahoo.com
da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu siptrade.rs
da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice siptrade.rs smatra prodajom na daljinu.
da roba koja se prodaje putem internet sajta siptrade.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
kupljenu robu isporučujemo u roku od 48 h od dana slanja tj. max. 5 radnih dana od prijema porudzbine
da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu siptrade.rs;
da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice.

CENA ROBE

Cena pojedinačnog artikla nalazi se pod pregledom artikala, na stranici artikla i u korpi. U cenu pojedinačnog artikla nije uračunat PDV.
Važi ona cena artikla koja je bila vidljiva u vreme kupovine. Sve cene su trenutne i redovno ažurirane.
Dostupnost i cene SIP TRADE proizvoda su podložne promenama zbog situacija rasprodatih zaliha, kao i štamparskih grešaka ili pogrešno istaknutih cena. U slučaju pogrešno istaknute cene, nastojaćemo da je ispravimo što je pre moguće.
Vaš SIP TRADE!