FINE FRAGRANCE LOVE DECLARATION AIR FRESHENER REFILL ROMAR - ROMAR OSVEŽIVAČ PROSTORIJA LOVE  FINA SENZACIJA 

Uputstvo za upotrebu:
Osveživač vazduha formulisan sa prijatnim mirisima. Može se koristiti ručno ili kao dopuna za automatske raspršivače. Neutrališe neprijatne mirise i osvežava vazduh u prostorijama srednje veličine. Izbegavati prekomerno i učestalo korišćenje.
Obaveštenje o opasnosti I merama predostrožnosti:
Veoma zapaljiv aerosol. Posuda pod pritiskom: može se rasprsnuti, ako se zagreva.
Sadrži etil Tetrametil acetiloktahidronaftalense. Može izazvati alergijsku reakciju.
Čuvati van domašaja dece. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.
Ne prskati na otvoren plamen ili drugi izvor paljenja.
Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. 
Ne probijati, niti paliti, čak ni nakon upotrebe.Ne udisati sprej.Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom ili odećom. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
AKO SE PROGUTA: Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANjA/lekara/... ako se osećate loše.
Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama višim od 50°S / 122°F.
Sastav:  
Alifatični ugljovodonici: > 30%
Parfemi
Alergeni: LIMONENE; HEXYL CINNAMAL; CITRONELLOL; LINALOOL

Rok upotrebe : 24 mesaca od datuma proizvodnje utisnutog na ambalaži

Uvoznik i distributer za Republiku Srbiju: 
Sip-Trade doo,Zire Adamovića 6, Zemun,Beograd
Tel. +381 11 3169 366
e-mail: siptrade@yahoo.com
www.siptrade.rs							

Godina uvoza: 2022. 
Neto količina: 335 ml 


Proizvođač: Quimi Romar S.L.U., 
Crta. Moncada a Náquera CV 315 – Km. 11,2, 46119 Náquera. Valencia, Španija
Tel: +34 961 390 792
e-mail: info@quimiromar.com
www.quimiromar.com
						

Opasnost