GEL DETERGENT NATURAL AROMA ROMAR 3 L – TEČNI DETERGENT ZA PRANJE OBOJENOG RUBLJA 3 L 

Uputstvo za upotrebu:
Celodnevna svežina. Dugotrajna mekoća i miris. Tradicionalna formula. Za pranje obojenog rublja. Postiže izvanrednu čistoću, čak i sa mlakom ili hladnom vodom. Nanesite direktno na čvrste mrlje i nežno utrljajte u slučaju ručnog pranja. 1 merna posuda = 60ml - za 50 pranja
Obaveštenje o opasnosti I merama predostrožnosti:
Dovodi do jake iritacije oka.
Čuvati van domašaja dece. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. AKO SE PROGUTA: Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara ako se ne osećate dobro. AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktna sočiva, ako postoje i ako ih je lako ukloniti. Nastavite sa ispiranjem. Ako iritacija oka ne prestane: Potražite savet/pomoć lekara.
Sadrži smešu  metilhloroizotiazolinona i metilizotiazolinona (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.   
Sastav:  
Sapuni 5 – 15 %
Nejonski surfaktanti  < 5%
Anjonski surfaktanti < 5%
Parfemi

Rok upotrebe : 36 mesaci od datuma proizvodnje utisnutog na ambalaži

Uvoznik i distributer za Republiku Srbiju: 
Sip-Trade doo,Zire Adamovića 6, Zemun,Beograd
Tel. +381 11 3169 366
e-mail: siptrade@yahoo.com
www.siptrade.rs							

Godina uvoza: 2022. 
Neto količina: 3 L 


Proizvođač: Quimi Romar S.L.U., 
Crta. Moncada a Náquera CV 315 – Km. 11,2, 46119 Náquera. Valencia, Španija
Tel: +34 961 390 792
e-mail: info@quimiromar.com
www.quimiromar.com
Pažnja