LAVENDER AIR FRESHENER SPRAY ROMAR – ROMAR OSVEŽIVAČ PROSTORIJA LAVANDA 

Uputstvo za upotrebu:
Osveživač vazduha formulisan sa prijatnim mirisima. Neutrališe neprijatne mirise i osvežava vazduh u prostorijama srednje veličine. Izbegavati prekomerno i učestalo korišćenje.

Obaveštenje o opasnosti i merama predostrožnosti:
Veoma zapaljiv aerosol. Posuda pod pritiskom: može se rasprsnuti, ako se zagreva.
Čuvati van domašaja dece. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.
Ne prskati na otvoren plamen ili drugi izvor paljenja.
Ne probijati, niti paliti, čak ni nakon upotrebe.Ne udisati sprej.Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom ili odećom. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
AKO SE PROGUTA: Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANjA/lekara/... ako se osećate loše.
Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama višim od 50°S / 122°F.
Sastav:  
Alifatični ugljovodonici: > 30%
Anjonski surfaktanti: <5% 
Parfemi
Alergeni: LINALOOL
Rok upotrebe : 24 mesaca od datuma proizvodnje utisnutog na ambalaži

Uvoznik i distributer za Republiku Srbiju: 
Sip-Trade doo,Zire Adamovića 6, Zemun,Beograd
Tel. +381 11 3169 366
e-mail: siptrade@yahoo.com
www.siptrade.rs							

Godina uvoza: 2022. 
Neto količina: 405 ml 


Proizvođač: Quimi Romar S.L.U., 
Crta. Moncada a Náquera CV 315 – Km. 11,2, 46119 Náquera. Valencia, Španija
Tel: +34 961 390 792
e-mail: info@quimiromar.com
www.quimiromar.com
						

Opasnost